Hjertelig velkommen til Sverdet!

Avdelingen vår består av 23 flotte barn i alderen 2 – 4 år,
hvorav 13 er jenter og 10 er gutter.
Vi er fem voksne i personalet på Sverdet.

Barnehagen vår bruker prosjekt som arbeidsmetode, der den overordnende pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring.

Vårt 3-årige prosjekt heter «Forskernes hundre språk». Temaet for dette barnehageåret er «Sprell levende». Sverdet har valgt å jobbe gjennom «Kroppen – fra topp til tå». Vi knytter prosjektet sammen med årstider, de 7 fagområdene og mål fra rammeplanen.

Dette blir spennende!

Personalet på Sverdet er en humørfylt og engasjert gjeng. Vi utfyller hverandre godt med våre ulike personlighetstrekk, kunnskaper og interesser. Vårt viktigste mål er at hvert enkelt barn skal føle seg sett og hørt. Vi fokuserer også mye på sosial kompetanse.

Vi er tilstedeværende voksne, som er nysgjerrige, støttende og lydhøre. Det å prøve å fange barnas interesser, og spille videre på dem i hverdagen er noe vi tenker er viktig for å skape et godt leke- og læringsmiljø. Vi viser varme, veileder og tar hensyn til barnas behov og ønsker, samtidig som vi setter tydelige grenser. Vi gleder oss til mye moro, lek og læring sammen med barna deres!

Henriette Meling Nordhus

Pedagogisk leder, 100%

Wibeke Olsen

Pedagogisk Medarbeider 100%

image:557

Mette Åreskjold

Pedagogisk leder

100 %

Katrine Larsen

Pedagogisk Medarbeider 100%