Hjertelig velkommen til Sølje!

Avdelingen består av 15 barn i alderen 0-3 år, hvorav åtte er gutter og syv er jenter. På Sølje er vi seks ansatte, med fem ansatte på jobb hver dag.

Tema for 2022-2023

Vi vil gjennom året få et dypdykk i Alf Prøysen sine verdener. Vi skal synge, tromme, leke med språket og være med å sette spor til mye spennende lek.

Gjennom året vil vi at barna på Sølje skal få erfare trygge voksne, gode samspillsopplevelser, støtte og hjelp til å håndtere samspill. Vi vil også at barna skal få mange nye erfaringer og fine opplevelser her som de kan ta med seg videre. Og alt dette skjer sammen med figurer, sanger og fortellinger fra Alf Prøysen.

Vi er en sprek gjeng med masse humor som jobber tett sammen. For oss er det viktig å møte barna på en god og anerkjennende måte. Hverdagen vår på Sølje skal være en god plass for barna og være i.

Vi vektlegger å arbeide i team, være samkjørte, ha felles grenser og være tydelige voksne. Dette for å skape trygge rammer for barna. Barna er de viktigste i vår hverdag. Vi er voksne som ønsker å være tilstede og lytte til barna og barns medvirkning er viktig for oss.

På Sølje bor vi på gulvet, vi voksne befinner oss der barna befinner seg. Vi har en god atmosfære på avdelingen, med voksne som trives i hverandres selskap og som er trygge på den jobben vi utfører. Vi er en gjeng som brenner for det vi jobber med og vi har det morsomt sammen, både barn og voksne.

Marita Nygård Bugge

Pedagogisk leder 100 %

Grete-1-298x300-Ubg
Grete Thomassen

Pedagogisk leder, 100%

Siv Erevik Vollan

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Sarah Dahl

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Stine Fossheim

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Carmen-1-150x150-Ubg
Carmen Friisenfeldt

Pedagogisk Medarbeider, 40%