Hjertelig velkommen til Sølje!

Avdelingen består av 15 barn i alderen 0-3 år, hvorav åtte er gutter og syv er jenter. På Sølje er vi seks ansatte, med fem ansatte på jobb hver dag.

Tema for 2021-2021

MAMMA MØ OG KRÅKA

«Tenk om ei ku kunne gjøre det samme som vi kan?»

Slik startet fortelligene om Mamma Mø og Kråka som vi på Sølje skal bli bedre kjent med i år. Mamma Mø og Kråka vil flytte inn hos oss på Sølje og vil være med oss i det daglige som skjer sammen med oss. Mamma Mø vil ikke gjøre som alle andre, hun er nysgjerrig, vil prøve ut nye ting og ikke minst våger å være annerledes. Hun har også  stor empatisk evne.

Kråka er hennes rake motsetning. Han er av den engstelige typen og er nok mer negativ til alle hennes påfunn. Han har også et grenseløst behov for trøst. Men han er også tillegg nysgjerrig og blir som ofte med på Mamma Møs påfunn.

Vennskapet de har sammen fører til mange morsomme situasjoner og samtaler som vi skal få være med på dette året på Sølje

Vi vil gjennom året få et dypdykk i Mamma Mø sin verden. Vi skal synge, tromme, leke med språket, og undre oss i Mamma Møs verden og være med å sette spor til mye spennende lek.

Gjennom året vil vi at barna på Sølje  skal få erfare trygge voksne, gode samspillsopplevelser, støtte og hjelp til å håndtere samspill. Vi vil også at barna skal få mange nye erfaringer og fine opplevelser her som de kan ta med seg videre. Og alt dette skjer sammen med Mamma Mø og Kråka!

Vi er en sprek gjeng med masse humor som jobber tett sammen. For oss er det viktig å møte barna på en god og anerkjennende måte. Hverdagen vår på Sølje skal være en god plass for barna og være i.

Vi vektlegger å arbeide i team, være samkjørte, ha felles grenser og være tydelige voksne. Dette for å skape trygge rammer for barna. Barna er de viktigste i vår hverdag. Vi er voksne som ønsker å være tilstede og lytte til barna og barns medvirkning er viktig for oss.

På Sølje bor vi på gulvet, vi voksne befinner oss der barna befinner seg. Vi har en god atmosfære på avdelingen, med voksne som trives i hverandres selskap og som er trygge på den jobben vi utfører. Vi er en gjeng som brenner for det vi jobber med og vi har det morsomt sammen, både barn og voksne.

Marita Nygård Bugge

Pedagogisk leder 100 %

Anette Dambo

Pedagogisk leder, 90%

Siv Erevik Vollan

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Sarah Dahl

Pedagogisk Medarbeider, 60%

Stine Fossheim

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Linn Katinka Olsen

Barne- og ungdomsarbeider, 90%