Hjertelig velkommen til Sølje!

Avdelingen består av 15 barn i alderen 0-3 år, hvorav syv er gutter og ni er jenter. På Sølje er vi seks ansatte, med fem ansatte på jobb hver dag.

Årets overordnede tema i Dronningåsen er «Mellom himmel og jord», og Sølje har valgt å gjennomføre dette temaet gjennom bøkene «Bø & Bæ». Disse bøkene inneholder mye læring om alt «mellom himmel og jord». Vi har Bø & Bæ konkreter som er med oss i hverdagen og alt det kjekke vi finner på.

Gjennom året vil vi at barna skal få erfare trygge voksne, gode samspillsopplevelser, støtte og hjelp til å håndtere samspill. Vi vil også at barna skal få tilegne seg mange nye erfaringer og fine opplevelser som de kan ta med seg videre.

Vi knytter prosjektet sammen med årstider, de 7 fagområdene og mål fra rammeplanen.

Vi er en sprek gjeng med masse humor som jobber tett sammen. For oss er det viktig å møte barna på en god og anerkjennende måte. Hverdagen vår på Sølje skal være en god plass for barna og være i.

Vi vektlegger å arbeide i team, være samkjørte, ha felles grenser og være tydelige voksne. Dette for å skape trygge rammer for barna. Barna er de viktigste i vår hverdag. Vi er voksne som ønsker å være tilstede og lytte til barna og barns medvirkning er viktig for oss.

På Sølje bor vi på gulvet, vi voksne befinner oss der barna befinner seg. Vi har en god atmosfære på avdelingen, med voksne som trives i hverandres selskap og som er trygge på den jobben vi utfører. Vi er en gjeng som brenner for det vi jobber med og vi har det morsomt sammen, både barn og voksne.

Mette Åreskjold

Pedagogisk leder 100 %

Grete Thomassen
Grete Thomassen

Pedagogisk leder, 100%

Siv Erevik Vollan

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Wibeke Olsen

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Ivar Aarsand

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Maiken Fjelde
Maiken Connery Fjelde

Barnepleier, 20%