Søk barnehage-plass hos oss her

I Dronningåsen barnehage følges ansiennitetsprinsippet ved opptak regnet etter foreldrenes medlemskap i andelslaget, som er fra søknadsdato. Står flere søkere likt etter denne prioritering, foretas loddtrekning.

Stavanger har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i Stavanger. Det er et hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Søkere ved hovedopptaket blir som hovedregel tilbudt plass fra nytt barnehageår 15.august.

Ny løsning for barnehagesøknad fra 1.juni 2023

Stavanger kommune skal ta i bruk Vigilo som nytt oppvekstadministrativt system. Fra 1.juni vil alle barnehager i kommunen bruke Vigilo til å administrere opptak. Fra 1. juni 2023 skal alle søknader om barnehageplass sendes fra Vigilo: https://vigilo.no/stavanger/

Alle eksisterende søknader blir automatisk overført til Vigilo. Du som har en gjeldende søknad i dagens søkeportal, skal dermed ikke å søke på ny i Vigilo. Merk at det kan ta opptil en uke før du kan se søknaden din i det nye systemet. Fra mandag 12. juni kan du logge deg inn i Vigilo for å kontrollere at søknaden din er på plass.

Dersom du har en eksisterende barnehageplass, kan du fra 1. juni kan søke om lavere pris på foreldrebetaling for barnehageåret 2023-2024. Søknad sendes fra Vigilo: https://vigilo.no/stavanger/