Søk barnehage-plass hos oss her

I Dronningåsen barnehage følges ansiennitetsprinsippet ved opptak regnet etter foreldrenes medlemskap i andelslaget, som er fra søknadsdato. Står flere søkere likt etter denne prioritering, foretas loddtrekning.

Stavanger har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i Stavanger. Det er et hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Søkere ved hovedopptaket blir som hovedregel tilbudt plass fra nytt barnehageår 15.august.

Se opptaksreglerI dette skjemaet finner du annen informasjon om opptaksregler for Dronningåsen Andelsbarnehage.