Søk barnehage-plass hos oss her

I Dronningåsen barnehage følges ansiennitetsprinsippet ved opptak regnet etter foreldrenes medlemskap i andelslaget, som er fra søknadsdato. Står flere søkere likt etter denne prioritering, foretas loddtrekning.

Stavanger har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i Stavanger. Det er et hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Søkere ved hovedopptaket blir som hovedregel tilbudt plass fra nytt barnehageår 15.august.