Velkommen til Skjoldet!

Vår avdeling består i dag av 25 barn i alderen 2 til 4 år, hvorav 13 er jenter og 12 er gutter.

Årets overordnede tema i Dronningåsen er «Mellom Himmel og jord», og prosjektet innenfor dette emnet på Skjoldet skal gå gjennom havet og alt som har med vann å gjøre. Barnas interesser legger veien vår inn i prosjektet, så mye kan forandres underveis.

Vi knytter prosjektet sammen med årstider, de 7 fagområdene og mål fra rammeplanen.

Vi er fem engasjerte ansatte som er opptatt av å ha positive dager sammen med barna. Vi er et bra team som jobber godt sammen. Vi er samkjørte, trygge, setter klare grenser, har det morsomt og trives godt i jobben vår.

Det viktigste for oss er at alle barn føler seg både sett, hørt og forstått. Vi tar barn på alvor og er opptatt av det barna viser interesse for. På Skjoldet prioriterer vi aktiviteter som gjør at barna er sosiale og opplever glede, undring og samhold.

Kamilla Høyland
Kamilla Høyland

Pedagogisk leder, 100%

Linda Ø. Hamre
Linda Hamre

Pedagogisk leder , 90%

Linn
Linn Katinka Korneliusen

Barne- og ungdomsarbeider, 100%

Tone (1)
Tone With

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Job: Dronningåsen barnehage V-19
Group: Skjoldet
Silje Amaliksen Hognestad

Barne- og ungdomsarbeider, 80%

Hege Danielsen
Utfører spes.ped