Velkommen til Skjoldet!

Vår avdeling består i dag av 24 barn i alderen 3 til 4 år.

Tema for 2020/2021

Årets overordnede tema i Dronningåsen er «Forskerens hundre språk», og prosjektet innenfor dette emnet her på Skjoldet er «Sprell levende – kroppen vår fra topp til tå».

Vi skal blant annet forske på sansene våre, følelsene våre og vi skal se nærmere på hva kroppen vår faktisk kan og gjør. I arbeidet med kroppen vår har vi med oss figurene Albert og Milla, og de vil fungere som et ledd i læringen sammen med barna. Dette prosjektet vil være en grunnpilar i hverdagen vår på Skjoldet.

Vi er fem engasjerte ansatte som er opptatt av å ha positive dager sammen med barna. Vi er et bra team som jobber godt sammen. Vi er samkjørte, trygge, setter klare grenser, har det morsomt og trives godt i jobben vår.

Det viktigste for oss er at alle barn føler seg både sett, hørt og forstått. Vi tar barn på alvor og er opptatt av det barna viser interesse for. På Skjoldet prioriterer vi aktiviteter som gjør at barna er sosiale og opplever glede, undring og samhold.

Cathrine-006
Cathrine Olsen

Pedagogisk leder, 100%

Linda Hamre

Pedagogisk leder , 90%

Job: Dronningåsen barnehage V-19
Group: Sverdet
Michael Green

Pedagogisk medarbeider, 100%

Tone With

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Silje Amaliksen Hognestad

Barne- og ungdomsarbeider, 80%