Velkommen til Perlå!

Avdelingen dette året består av 15 barn i alderen 1- 2 år.
Barnegruppen består av 7 gutter og 8 jenter.

Velkommen til oss på Perlå. Her er vi en gjeng med voksne som har hatt den gleden av å jobbet mange år sammen! Stadig oppdager vi nye ting og gjennom og sammen med barna får vi være med på en fantastisk reise i deres liv. Hos oss ønsker vi at barna skal være velkommen, de skal være trygge og erfare og oppleve gode stabile relasjoner. Barna skal få lov til å utforske, lære om seg selv sammen med andre, få støtte til å håndtere samspill og oppleve glede og humor!

Dette året skal vi bli kjent med figurene BØ & BÆ som er to små lam, dette skal vi gjøre gjennom korte bøker om hverdagssituasjoner som de små barna kan kjenne seg igjen i.

Gjennom BØ & BÆ skal vi på perlå få gode samspillopplevelser, samarbeide og få nye erfaringer og positive opplevelser

Mona
Mona Wathne

Pedagogisk leder, 100%

Maria
Maria Aguero Løvik

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Oda Hegland

Pedagogisk medarbeider, 100%

Michael Wesley Green
Michael Wesley Green

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Kirsti
Kirsti Espedal

Pedagogisk Medarbeider, 100%