Velkommen til Perlå!

Avdelingen dette året består av 15 barn i alderen 1- 2 år.
Barnegruppen består av 7 gutter og 8 jenter.

Velkommen til oss på Perlå. Her er vi en gjeng med voksne som har hatt den gleden av å jobbet mange år sammen! Stadig oppdager vi nye ting og gjennom og sammen med barna får vi være med på en fantastisk reise i deres liv. Hos oss ønsker vi at barna skal være velkommen, de skal være trygge og erfare og oppleve gode stabile relasjoner. Barna skal få lov til å utforske, lære om seg selv sammen med andre, få støtte til å håndtere samspill og oppleve glede og humor!

Vi vil gjennom året få et dypdykk i Alf Prøysen sine verdener. Vi skal synge, tromme, leke med språket og være med å sette spor til mye spennende lek.

Gjennom året vil vi at barna på Perlå skal få erfare trygge voksne, gode samspillsopplevelser, støtte og hjelp til å håndtere samspill. Vi vil også at barna skal få mange nye erfaringer og fine opplevelser her som de kan ta med seg videre. Og alt dette skjer sammen med figurer, sanger og fortellinger fra Alf Prøysen.

Cathrine
Cathrine Olsen

Pedagogisk leder, 90%

Maiken
Maiken Connery Fjelde

Pedagogisk Medarbeider, 40%

Kirsti
Kirsti Espedal

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Mona
Mona Wathne

Konstituert Pedagogisk leder, 100%

Ivar
Ivar Aarsand

Pedagogisk medarbeider, 100%

Maria
Maria Aguero Løvik

Pedagogisk Medarbeider, 100%