Velkommen til Perlå!

Avdelingen dette året består av 15 barn i alderen 1- 2 år.
Barnegruppen består av 8 gutter og 7 jenter.

Velkommen til oss på Perlå. Her er vi en gjeng med voksne som har hatt den gleden av å jobbet mange år sammen! Stadig oppdager vi nye ting og gjennom og sammen med barna får vi være med på en fantastisk reise i deres liv. Hos oss ønsker vi at barna skal være velkommen, de skal være trygge og erfare og oppleve gode stabile relasjoner. Barna skal få lov til å utforske, lære om seg selv sammen med andre, få støtte til å håndtere samspill og oppleve glede og humor!

MAMMA MØ OG KRÅKA

«Tenk om ei ku kunne gjøre det samme som vi kan?»

Slik startet fortelligene om Mamma Mø og Kråka som vi på Perlå skal bli bedre kjent med i år. Mamma Mø og Kråka vil flytte inn hos oss på Perlå og vil være med oss på det daglige som skjer sammen med oss. Mamma Mø vil ikke gjøre som alle andre, hun er nysgjerrig, vil prøve ut nye ting og ikke minst våger å være annerledes. Hun har også  stor empatisk evne.

Kråka er hennes rake motsetning. Han er av den engstelige typen og er nok mer negativ til alle hennes påfunn. Han har også et grenseløst behov fo r trøst. Men han er også tillegg nysgjerrig og blir som ofte med på Mamma Møs påfunn.

Vennskapet de har sammen fører til mange morsomme situasjoner og samtaler som vi skal få være med på dette året på Perlå.

Vi vil gjennom året få et dypdykk i Mamma Mø sin verden med at vi har laget et eget prosjektrom som speiler temaet vårt som barna kan få boltre seg i Mamma Møs verden og være med å sette spor til mye spennende lek.

Gjennom året vil vi at barna her på Perlå skal få erfare trygge voksne, gode samspillsopplevelser, støtte og hjelp til å håndtere samspill. Vi vil også at barna skal få mange nye erfaringer og fine opplevelser her som de kan ta med seg videre. Og alt dette skjer sammen med Mamma Mø og Kråka!

Linda Bjerga

Pedagogisk leder, 90%

Maiken Connery Fjelde

Pedagogisk medarbeider, 60%

Kirsti Espedal

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Mona Wathne

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Ivar Aarsand

Pedagogisk medarbeider, 100%

Maria Aguero Løvik

Pedagogisk Medarbeider, 100%