Om Dronningåsen Barnehage

Dronningåsen Barnehage er en andelsbarnehage som eies og drives av foreldrene. Barnehagen ble åpnet januar 2000, og er lokalisert på Gausel, Hinna Bydel i Stavanger. Vi holder til i umiddelbar nærhet til Gausel Fritidsgård, sjøen representert ved Gandsfjorden, samt andre flotte turområder.

Vår visjon er at i barnhagen er alle barn dronninger og konger.

Barnehagen drives i samsvar med lov om barnehager, rammeplan for barnehager, vedtektene for Dronningåsen Andelsbarnehage, Virksomhetsplan, samt årsplan. Våre ansatte er faglig dyktige, og trives veldig godt sammen med barna og på arbeidsplassen generelt.

Barnehagen har åpent fra kl.07.00 – kl.16.30 alle hverdager. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før påske samt fem planleggingsdager. Ta kontakt med ansatte på avdelingene for når det er planleggingsdager.

Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage

Barnehagen vår er en Reggio Emilia inspirert barnehage, og våre rom fungerer som den tredje pedagog. Det vil si at rommet er tydelig delt inn kroker som innbyr til lek og læring, hvor barna sklir rett inn i leken når de kommer inn på avdelingen.

Det man hører glemmer man. Det man ser husker man. Det man gjør forstår man.

Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)

Filosofien bygger på klare tanker om hvordan en dag i barnehagen skal være for barna. Barnas interesser skal stå i fokus, og vi voksne skal legge til rette for at barna skal få leke, utforske og oppdage ting på sine egne måter. Alle barn er forskjellige, og derfor kan man ikke sette alle ved et bord og si at «nå skal alle gjøre/lage den samme tingen». Da setter vi heller frem ulike materialer på bordet, med eksempler og bilder til inspirasjon, og lar barna utforske og bruke materialene slik de selv vil. De voksne støtter og observerer, og bruker det de ser i planlegging av senere aktiviteter.

Brynjå: 5-6 års avdeling med 25 plasser
Sverdet: 2-4 års avdeling med 25 plasser
Skjoldet: 2-4 års avdeling med 25 plasser
Perlå: 0-3 års avdeling med 15 plasser
Sølje: 0-3 års avdeling med 15 plasser

Linda Marie Næsheim Dahl (daglig leder)
linda@dronningaasen.no

 

Tone Helstrup Olsen (Ansattes representant)
tone@dronningaasen.no

 

Jan Erik Haavik (Styreleder)
Jani.haa@hotmail.com

 

Mari Hansen
hansenmari87@gmail.com

 

Kristine Rein
reinkristine86@gmail.com

 

Per Erik Kvåle
per.erik.kvale@stavanger.kommune.no

 

Arne Birkemo
arnebirkemo@gmail.com