Velkommen til Brynjå!

Vi er en avdeling som består av 24 flotte førskolebarn
i alderen 5-6 år. 10 gutter og 14 jenter.

Barnehagen vår bruker prosjekt som arbeidsmetode, der den overordnende pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring.

Vårt prosjektarbeid i år er «Mellom himmel og jord», og temaet vårt er «Barns lek og læring gjennomvann». Barnas ideer og oppfinnelser skal bli til virkelighet gjennom de ulike estetiske fagene. Prosjekt og temaarbeid blir dokumentert i form av bilder, tekst, tegninger og annet som barna lager. Vi oppfordrer dere til å sette av tid til å se på dokumentasjonen inne på avdelingen, og se på bildene som blir lagt ut på hjemmesiden.

Vi er engasjerte ansatte som er opptatt av å ha positive dager sammen med barna. Vi som jobber på Brynjå er samkjørte, trygge, setter klare grenser, har det morsomt og trives godt i jobben vår. Det viktigste for oss er at alle barn føler seg både sett, hørt og forstått. Vi tar barn på alvor og er opptatt av det barna viser interesse for.

Vårt gjennomgående fokus er selvsagt den viktige leken og læringen som foregår gjennom den. Vi driver også med skoleforberedende aktiviteter. Rammeplanens syv fagområder er innarbeidet i hverdagen.

Vi er en aktivitets- og friluftsgruppe, og skal være i aktivitet og ute i friluft flere ganger i uken. Vanligvis har vi faste aktiviteter som førskolegruppen skal få være med på. Dette inkluderer klatring på Air by Bolder, skøyting, svømming og dans. Utenom dette skal vi lage vår egen leirplass i skogen, hvor vi blant annet har planer om å bygge gapahuk. På leirplassen vår og ellers ute i naturen skal vi tilbringe mye tid. Med sekken på ryggen og mottoet «ut på tur, aldri sur», tar vi beina fatt og drar ut på eventyr! 🙂

Vi vil bruke naturen og kroppen som et grunnlag for lek og læring. Det er ønskelig at barna skal bli kjent med naturens rikdom, respektere og bli glad i den. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kroppen sin og alt den er i stand til å gjøre.

Vi er en engasjert og positiv gjeng, som er tolerante og fordomsfrie. Våre ulike personligheter, kvaliteter og interesser gjør at vi utfyller hverandre godt. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i et harmonisk og læringsrikt miljø, og ønsker å gi dem gode erfaringer og opplevelser.

Henriette Meling Nordhus

Pedagogisk leder 90%

Monica Otterhals Tungesvik

Pedagogisk leder, 90%

Anne May Sværen

Pedagogisk medarbeider 80%
Spes.ped ansvarlig 20%

Elin Hellem Korsbø

Fagarbeider, 90%

Erik Johannesen

Pedagogisk medarbeider, 100%

Ida Hakava

Utfører spes.ped, 80%

Kristiane Knutsen

Pedagogisk medarbeider, 40%