Velkommen til Brynjå!

Vi er en avdeling som består av 20 flotte førskolebarn
i alderen 5-6 år.

Vårt prosjektarbeid i år er «Under lupen», og temaet vårt er «Vikingtiden». Barnas ideer og oppfinnelser skal bli til virkelighet gjennom de ulike estetiske fagene. Prosjekt og temaarbeid blir dokumentert i form av bilder, tekst, tegninger og annet som barna lager. Vi oppfordrer dere til å sette av tid til å se på dokumentasjonen inne på avdelingen, og se på bildene som blir lagt ut på hjemmesiden.

Vårt gjennomgående fokus er selvsagt den viktige leken og læringen som foregår gjennom den. Vi driver også med skoleforberedende aktiviteter. Rammeplanens syv fagområder er innarbeidet i hverdagen.

Vi er en aktivitets- og friluftsgruppe, og skal være i aktivitet og ute i friluft flere ganger i uken. Vanligvis har vi faste aktiviteter som førskolegruppen skal få være med på. Dette inkluderer klatring på klatrefabrikken, skøyting, svømming og dans. Vi håper at vi skal få til dette i år også, dersom det blir mulig for oss å reise kollektivt igjen. Utenom dette skal vi lage vår egen leirplass i skogen, hvor vi blant annet har planer om å bygge gapahuk. På leirplassen vår og ellers ute i naturen skal vi tilbringe mye tid. Med sekken på ryggen og mottoet «ut på tur, aldri sur», tar vi beina fatt og drar ut på eventyr! 🙂

Vi vil bruke naturen og kroppen som et grunnlag for lek og læring. Det er ønskelig at barna skal bli kjent med naturens rikdom, respektere og bli glad i den. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kroppen sin og alt den er i stand til å gjøre.

Vi er en engasjert og positiv gjeng, som er tolerante og fordomsfrie. Våre ulike personligheter, kvaliteter og interesser gjør at vi utfyller hverandre godt. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i et harmonisk og læringsrikt miljø, og ønsker å gi dem gode erfaringer og opplevelser.

Henriette Meling Nordhus

Pedagogisk leder 90%

Monica Otterhals Tungesvik

Pedagogisk leder, 90%

Anne May Sværen

Utfører spes. ped., 90%

Elin Hellem Korsbø

Fagarbeider, 90%

Erik Johannesen

Pedagogisk medarbeider, 100%

Michael «Mike» Wesley Green

Pedagogisk medarbeider, 100%

Kristiane Knutsen

Pedagogisk medarbeider, 40%