Velkommen til Brynjå!

Vi er en avdeling som består av 24 flotte førskolebarn
i alderen 5-6 år.

Vårt prosjektarbeid i år er «Fra inntrykk til kroppens uttrykk», og temaet vårt er «Idemakerene på Brynjå». Barnas ideer og oppfinnelser skal bli til virkelighet gjennom de ulike estetiske fagene. Prosjekt og temaarbeid blir dokumentert i form av bilder, tekst, tegninger og annet som barna lager. Vi oppfordrer dere til å sette av tid til å se på dokumentasjonen inne på avdelingen (når vi får mulighet til å slippe dere inn igjen), og se på bildene som blir lagt ut på hjemmesiden.

Vårt gjennomgående fokus er selvsagt den viktige leken og læringen som foregår gjennom den. Vi driver også med skoleforberedende aktiviteter. Rammeplanens syv fagområder er innarbeidet i hverdagen.

Vi er en aktivitets- og friluftsgruppe, og skal være i aktivitet og ute i friluft flere ganger i uken. Vanligvis har vi faste aktiviteter som førskolegruppen skal få være med på. Dette inkluderer klatring på klatrefabrikken, skøyting, svømming og dans. Vi håper at vi skal få til dette i år også, dersom det blir mulig for oss å reise kollektivt igjen. Utenom dette skal vi lage vår egen leirplass i skogen, hvor vi blant annet har planer om å bygge gapahuk. På leirplassen vår og ellers ute i naturen skal vi tilbringe mye tid. Med sekken på ryggen og mottoet «ut på tur, aldri sur», tar vi beina fatt og drar ut på eventyr! 🙂

Vi vil bruke naturen og kroppen som et grunnlag for lek og læring. Det er ønskelig at barna skal bli kjent med naturens rikdom, respektere og bli glad i den. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kroppen sin og alt den er i stand til å gjøre.

Vi er en engasjert og positiv gjeng, som er tolerante og fordomsfrie. Våre ulike personligheter, kvaliteter og interesser gjør at vi utfyller hverandre godt. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i et harmonisk og læringsrikt miljø, og ønsker å gi dem gode erfaringer og opplevelser.

Steffen Ivarsflaten

Pedagogisk leder 100%

Monica Otterhals Tungesvik

Pedagogisk leder, 90%

Elin Hellem Korsbø

Fagarbeider, 90%

Erik Johannesen

Pedagogisk medarbeider, 100%

Dennis Kanu

Pedagogisk medarbeider, 100%