Våre avdelinger

Sølje

Hjertelig velkommen til Sølje!

Avdelingen består av 15 barn i alderen 0-3 år, hvorav åtte er gutter og syv er jenter. På Sølje er vi seks ansatte, med fem ansatte på jobb hver dag.

.

Tema for 2020-2021

Barnehagens overordnede prosjekt er i år «Forskernes hundre språk», og temaet er «Sprell levende». På avdelingen vår har vi bestemt at vi skal jobbe ut fra Pippi bøkene. Vi skal ha Pippi, dyrene hennes og vennene hennes, Tommy og Annika med oss gjennom hele året.

Vi kommer til å ha spesielt fokus på kroppen, sansene våre og dens glede og bevegelse, men alle fagområdene representeres hver dag gjennom hele året.

VI fortsetter med språk og prosjekt samlinger og her blir Pippi veldig sentral. Pippi kommer til å bli med oss i lek, læring og dagligdagse gjøremål gjennom hele barnehageåret. Vi deler oss opp i små grupper og jobber der barna er, setter spor og bygger på etterhvert som barna gir tegn og viser videre interesse.

Vi er en sprek gjeng med masse humor som jobber tett sammen. For oss er det viktig å møte barna på en god og anerkjennende måte. Hverdagen vår på Sølje skal være en god plass for barna og være i.

Vi vektlegger å arbeide i team, være samkjørte, ha felles grenser og være tydelige voksne. Dette for å skape trygge rammer for barna. Barna er de viktigste i vår hverdag. Vi er voksne som ønsker å være tilstede og lytte til barna og barns medvirkning er viktig for oss.

På Sølje bor vi på gulvet, vi voksne befinner oss der barna befinner seg. Vi har en god atmosfære på avdelingen, med voksne som trives i hverandres selskap og som er trygge på den jobben vi utfører. Vi er en gjeng som brenner for det vi jobber med og vi har det morsomt sammen, både barn og voksne.

Ingvild Therese Slettebø

Barnehagelærer 100 %

Elisabeth Grønnevik

Pedagogisk leder, 90%

Siv Erevik Vollan

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Sarah Dahl

Pedagogisk Medarbeider, 60%

Tonje Vollan

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Maiken Mossefinn Fjelde

Barnepleier, 60%

Perlå

Velkommen til Perlå!

Avdelingen dette året består av 15 barn i alderen 1- 2 år. Barnegruppen består av 8 gutter og 7 jenter.

På Perlå er vi 5 voksne som jobber tett sammen. For oss er det viktig at vi møter hvert enkelt barn på en god måte, og at vi har god tid til å se alle barna gjennom dagen. Det er viktig for oss at barna er trygge, og at de har en forutsigbar hverdag med stabile og anerkjennende voksne rundt seg til enhver tid.

Hverdagen på Perlå skal være en god plass for de aller minste, og derfor fordeler vi barna i smågrupper hver dag. Da deler vi barna i grupper på 3-4 barn, sammen med en voksen. Dette for at alle barn skal få følelsen av at de blir sett, hørt og anerkjent.

Humor og glede er viktig for oss på Perlå. Litt tøys og tull i hverdagen er det alltid rom for! Med glede og nysgjerrighet sammen med barna ser vi frem mot et år der vi skal skape mange gode felles erfaringer gjennom prosjektet «Sprell levende» med Karius og BaktusJ

Tema på Perlå er i år: UT PÅ EVENTYR I EGNERS VERDEN.  Vi skal bli veldig godt kjent med JUMBO- elefanten som dro ut i verden. Han kommer til å være med oss gjennom hele året på vår reise der vi også skal blant annet bli kjent med dyrene på Bondegården, anden Ole Jakob, Dyrene i Afrika, og lære mange kjente og kjære viser fra Thorbjørn Egner. Dette skal bli en spennende reise for barna på Perlå!

Linda Bjerga

Pedagogisk leder, 90%

Kirsti Espedal

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Mona Wathne

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Ivar Aarsand

Pedagogisk medarbeider, 100%

Maria

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Skjoldet

Velkommen til Skjoldet! Vår avdeling består i dag av 24 barn i alderen 3 til 4 år.

Tema for 2020/2021

Årets overordnede tema i Dronningåsen er «Forskerens hundre språk», og prosjektet innenfor dette emnet her på Skjoldet er «Sprell levende – kroppen vår fra topp til tå».

Vi skal blant annet forske på sansene våre, følelsene våre og vi skal se nærmere på hva kroppen vår faktisk kan og gjør. I arbeidet med kroppen vår har vi med oss figurene Albert og Milla, og de vil fungere som et ledd i læringen sammen med barna. Dette prosjektet vil være en grunnpilar i hverdagen vår på Skjoldet.

Vi er fem engasjerte ansatte som er opptatt av å ha positive dager sammen med barna. Vi er et bra team som jobber godt sammen. Vi er samkjørte, trygge, setter klare grenser, har det morsomt og trives godt i jobben vår.

Det viktigste for oss er at alle barn føler seg både sett, hørt og forstått. Vi tar barn på alvor og er opptatt av det barna viser interesse for. På Skjoldet prioriterer vi aktiviteter som gjør at barna er sosiale og opplever glede, undring og samhold.

Cathrine-006
Cathrine Olsen

Pedagogisk leder, 100%

Linda Hamre

Pedagogisk leder , 90%

Job: Dronningåsen barnehage V-19
Group: Sverdet
Michael Green

Pedagogisk medarbeider, 100%

Tone With

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Silje Amaliksen Hognestad

Barne- og ungdomsarbeider, 80%

Sverdet

Hjertelig velkommen til Sverdet!

Avdelingen vår består av 23 flotte barn i alderen 2 – 4 år, hvorav 13 er jenter og 10 er gutter. Vi er fem voksne i personalet på Sverdet.

Barnehagen vår bruker prosjekt som arbeidsmetode, der den overordnende pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring.

Vårt 3-årige prosjekt heter «Forskernes hundre språk». Temaet for dette barnehageåret er «Sprell levende». Sverdet har valgt å jobbe gjennom «Kroppen – fra topp til tå». Vi knytter prosjektet sammen med årstider, de 7 fagområdene og mål fra rammeplanen.

Dette blir spennende!

Personalet på Sverdet er en humørfylt og engasjert gjeng. Vi utfyller hverandre godt med våre ulike personlighetstrekk, kunnskaper og interesser. Vårt viktigste mål er at hvert enkelt barn skal føle seg sett og hørt. Vi fokuserer også mye på sosial kompetanse.

Vi er tilstedeværende voksne, som er nysgjerrige, støttende og lydhøre. Det å prøve å fange barnas interesser, og spille videre på dem i hverdagen er noe vi tenker er viktig for å skape et godt leke- og læringsmiljø. Vi viser varme, veileder og tar hensyn til barnas behov og ønsker, samtidig som vi setter tydelige grenser. Vi gleder oss til mye moro, lek og læring sammen med barna deres!

Henriette Meling Nordhus

Pedagogisk leder, 100%

Wibeke Olsen

Pedagogisk Medarbeider 100%

image:557

Mette Åreskjold

Pedagogisk leder

100 %

Katrine Larsen

Pedagogisk Medarbeider 100%

Brynjå

Velkommen til Brynjå! Vi er en avdeling som består av 24 flotte førskolebarn i alderen 5-6 år.

Vårt prosjektarbeid i år er «Fra inntrykk til kroppens uttrykk», og temaet vårt er «Idemakerene på Brynjå». Barnas ideer og oppfinnelser skal bli til virkelighet gjennom de ulike estetiske fagene. Prosjekt og temaarbeid blir dokumentert i form av bilder, tekst, tegninger og annet som barna lager. Vi oppfordrer dere til å sette av tid til å se på dokumentasjonen inne på avdelingen (når vi får mulighet til å slippe dere inn igjen), og se på bildene som blir lagt ut på hjemmesiden.

Vårt gjennomgående fokus er selvsagt den viktige leken og læringen som foregår gjennom den. Vi driver også med skoleforberedende aktiviteter. Rammeplanens syv fagområder er innarbeidet i hverdagen.

Vi er en aktivitets- og friluftsgruppe, og skal være i aktivitet og ute i friluft flere ganger i uken. Vanligvis har vi faste aktiviteter som førskolegruppen skal få være med på. Dette inkluderer klatring på klatrefabrikken, skøyting, svømming og dans. Vi håper at vi skal få til dette i år også, dersom det blir mulig for oss å reise kollektivt igjen. Utenom dette skal vi lage vår egen leirplass i skogen, hvor vi blant annet har planer om å bygge gapahuk. På leirplassen vår og ellers ute i naturen skal vi tilbringe mye tid. Med sekken på ryggen og mottoet «ut på tur, aldri sur», tar vi beina fatt og drar ut på eventyr! 🙂

Vi vil bruke naturen og kroppen som et grunnlag for lek og læring. Det er ønskelig at barna skal bli kjent med naturens rikdom, respektere og bli glad i den. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kroppen sin og alt den er i stand til å gjøre.

Vi er en engasjert og positiv gjeng, som er tolerante og fordomsfrie. Våre ulike personligheter, kvaliteter og interesser gjør at vi utfyller hverandre godt. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i et harmonisk og læringsrikt miljø, og ønsker å gi dem gode erfaringer og opplevelser.

Steffen Ivarsflaten

Pedagogisk leder 100%

Monica Otterhals Tungesvik

Pedagogisk leder, 90%

Elin Hellem Korsbø

Fagarbeider, 90%

Erik Johannesen

Pedagogisk medarbeider, 100%

Dennis Kanu

Pedagogisk medarbeider, 100%