Våre avdelinger

Sølje

Hjertelig velkommen til Sølje! Avdelingen består pdd. av 16 barn i alderen 0-3 år, hvorav seks er gutter og ti er jenter. på Sølje er vi i dag seks ansatte, hvor minst fire er på jobb hver dag.

Barnehagens overordnede prosjekt er i år «Barns hundre språk», og temaet er «Ut på eventyr». I den forbindelse skal vi jobbe spesifikt med Karsten og Petra bøkene. Frøken Kanin og Løveungen kommer også til å være en stor del av hverdagen, hvor vi skal på oppdagelse med barna gjennom disse figurene. Vi kommer til å bruke bøkene som utgangspunkt for de ulike temaene som vi jobber spesifikt med i språk og prosjektgruppene våres.
Karsten og Petra i sammen med løveungen og frøken kanin kommer til å bli med oss i lek, læring og dagligdagse gjøremål gjennom hele barnehageåret. Vi deler oss opp i små grupper og jobber der barna er, setter spor og bygger på etterhvert som barna gir tegn og viser videre interesse.

Vi er en sprek gjeng med masse humor som jobber tett sammen. Vi vektlegger å arbeide i team, være samkjørte, ha felles grenser og være tydelige voksne. Dette for å skape trygge rammer for barna. Barna er de viktigste i vår hverdag. Vi er voksne som ønsker å være tilstede og lytte til barna og barns medvirkning er viktig for oss.

På Sølje bor vi på gulvet, vi voksne befinner oss der barna befinner seg. Vi har en god atmosfære på avdelingen, med voksne som trives i hverandres selskap og som er trygge på den jobben vi utfører. Vi er en gjeng som brenner for det vi jobber med og vi har det morsomt sammen, både barn og voksne.

Katrine Larsen

Barne og ungdomsarbeider, 80%

Elisabeth Grønnevik

Pedagogisk leder, 90%

Siv Erevik Vollan

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Sarah Dahl

Pedagogisk Medarbeider, 60%

Ivar Aarsand

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Maiken Mossefinn Fjelde

Barnepleier, 60%

Perlå

Velkommen til Perlå! Avdelingen dette året består av 15 barn i alderen 1- 2 år. I år har vi 5 gutter og 10 jenter på Perlå og 5 voksne hver dag.

Vi på Perlå syns det er viktig at vi møter hvert enkelt barn på en god måte og at vi har god tid til å møte barna gjennom dagen. For oss er det viktig at barna er trygge og at de har en forutsigbar hverdag med stabile voksne og god organisering av hverdagen de har i barnehagen. Hverdagen på Perlå skal være en god plass for de alle minste og derfor fordeler vi barna i smågrupper hver dag slik at vi kun er 3- 4 barn samtidig med en voksen. Humor og glede er enormt viktig for oss som jobber her og litt tull og tøys i hverdagen er det alltid rom for! Med glede og nysgjerrighet sammen med barna ser vi frem mot et år der vi skal skape mange gode felles opplevelser og erfaringer gjennom prosjektet: PÅ EVENTYR I EGNERS VERDEN.

Tema på Perlå er i år: UT PÅ EVENTYR I EGNERS VERDEN.  Vi skal bli veldig godt kjent med JUMBO- elefanten som dro ut i verden. Han kommer til å være med oss gjennom hele året på vår reise der vi også skal blant annet bli kjent med dyrene på Bondegården, anden Ole Jakob, Dyrene i Afrika, og lære mange kjente og kjære viser fra Thorbjørn Egner. Dette skal bli en spennende reise for barna på Perlå!

Mette Aareskjold

Pedagogisk leder, 100%

Linda Bjerga

Pedagogisk leder, 90%

Kirsti Espedal

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Mona Wathne

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Lene Sola Tveit

Pedagogisk medarbeider, 100%

Maria

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Permisjon

Skjoldet

Velkommen til Skjoldet! Vår avdeling består i dag av 24 barn i alderen 3 til 4 år.

Årets overordnede tema i Dronningåsen er «Barns hundre språk»,og prosjektet innenfor dette emnet er «Kom alle sammen bli med». Videre tar vi utgangspunkt i bøkene «10 små vennebøker». Dette er bøker som tar for seg områder innen sosial kompetanse. På avdelingen vil vi i år bruke disse bøkene som et ledd i læringen til barna, og prosjektet er noe som vill være en grunnpilar i hverdagen på Skjoldet.

Vi er fem engasjerte ansatte som er opptatt av å ha positive dager sammen med barna. Vi er et bra team som jobber godt sammen. Vi er samkjørte, trygge, setter klare grenser, har det morsomt og trives godt i jobben vår.

Det viktigste for oss er at alle barn føler seg både sett, hørt og forstått. Vi tar barn på alvor og er opptatt av det barna viser interesse for. På Skjoldet prioriterer vi aktiviteter som gjør at barna er sosiale og opplever glede, undring og samhold.

Cathrine-006
Cathrine Olsen

Pedagogisk leder, 100%

Linda Hamre

Pedagogisk leder , 90%

Tone With

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Linn Olsen

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Silje Amaliksen Hognestad

Pedagogisk Medarbeider, 80%

Sverdet

Hei, og hjertelig velkommen til Sverdet! Avdelingen vår består i år av 24 barn i alderen 2 – 5 år, hvorav 14 er gutter og 10 er jenter. Vi er fire voksne som jobber på Sverdet.

Årets prosjekt heter «Kom alle sammen bli med», hvor vi skal fokusere på vennskap, samhold og sosial kompetanse. Vi knytter ulike tema innenfor barns sosiale utvikling sammen med årstider, fagområdene og mål fra rammeplanen.

Barnehagen har også fått opplæring fra Stavanger Kommune i det som heter «Språktiltaket», som innebærer at vi har daglige samlinger hvor vi fokuserer på barnas språkutvikling. Ellers i hverdagen så skal vi gå på turer, spise god mat, ha spennende samtaler, utforske materialer og verktøy sammen!

På Sverdet leker vi og har det mye moro sammen, både inne og ute! Vi voksne på Sverdet er en humørfylt og engasjert gjeng som gleder oss til mye moro, lek og læring sammen med barna deres!

Henriette Meling Nordhus

Pedagogisk leder, 100%

Dennis Kanu

Pedagogisk Medarbeider 100%

image:557

Kamilla Høyland

Pedagogisk leder, 100%

Wibeke Olsen

Pedagogisk Medarbeider 100%

Katrine Larsen

Pedagogisk Medarbeider, 20%

Brynjå

Velkommen til Brynjå! Vi er en avdeling som består av 24 flotte førskolebarn i alderen 5-6 år.

Vårt prosjektarbeid i år er «Barns hundre språk», og temaet vårt er «Kom alle sammen bli med». Prosjekt og temaarbeid blir dokumentert i form av bilder, tekst, tegninger og annet som barna lager. Vi oppfordrer dere til å sette av tid til å se på dokumentasjonen inne på avdelingen, og se på bildene som blir lagt ut på hjemmesiden.

Vårt gjennomgående fokus er selvsagt den viktige leken og læringen som foregår gjennom den. Vi driver også med skoleforberedende aktiviteter. Rammeplanens syv fagområder er innarbeidet i hverdagen.

Vi er en aktivitets- og friluftsgruppe, og skal være i aktivitet og ute i friluft flere ganger i uken. Vi har blant annet Klatrefabrikken, Travskolen, Steps dansestudio og svømming på tapetet i løpet av året. Utenom dette skal vi lage vår egen leirplass i skogen, hvor vi blant annet har planer om å bygge gapahuk. På leirplassen vår og ellers ute i naturen skal vi tilbringe mye tid. Med sekken på ryggen og mottoet «ut på tur, aldri sur», tar vi beina fatt og drar ut på eventyr! 🙂

Vi vil bruke naturen og kroppen som et grunnlag for lek og læring. Det er ønskelig at barna skal bli kjent med naturens rikdom, respektere og bli glad i den. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kroppen sin og alt den er i stand til å gjøre.

Vi er en engasjert og positiv gjeng, som er tolerante og fordomsfrie. Våre ulike personligheter, kvaliteter og interesser gjør at vi utfyller hverandre godt. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i et harmonisk og læringsrikt miljø, og ønsker å gi dem gode erfaringer og opplevelser.

Steffen Ivarsflaten

Pedagogisk leder 100%

Monica Otterhals Tungesvik

Pedagogisk leder, 90%

Elin Hellem Korsbø

Fagarbeider, 90%

Mike  Wesley Green

Pedagogisk Medarbeider, 100%

Stine Fossheim

Pedagogisk Medarbeider, 60%