Våre avdelinger

Sølje

Hjertelig velkommen til Sølje! Avdelingen består pdd. av 14 barn i alderen 0-3 år, hvorav seks er gutter og åtte er jenter. på Sølje er vi i dag seks ansatte, hvor minst fire er på jobb hver dag.

Barnehagens overordnede prosjekt er i år «Barns hundre språk», og temaet er «Kom alle sammen bli med». I den forbindelse skal vi jobbe spesifikt med Kardemommeby, og i så måte lære oss å kjenne de ulike figurene, sangene, fortellingene i boken.

Vi skal ta Kardemommeby med oss i lek, læring og dagligdagse gjøremål gjennom hele barnehageåret. Vi deler oss opp i små grupper og jobber der barna er, setter spor og bygger på etterhvert som barna gir tegn og viser videre interesse.

Vi er en sprek gjeng med masse humor som jobber tett sammen. Vi vektlegger å arbeide i team, være samkjørte, ha felles grenser og være tydelige voksne. Dette for å skape trygge rammer for barna. Barna er de viktigste i vår hverdag. Vi er voksne som ønsker å være tilstede og lytte til barna og barns medvirkning er viktig for oss.

På Sølje bor vi på gulvet, vi voksne befinner oss der barna befinner seg. Vi har en god atmosfære på avdelingen, med voksne som trives i hverandres selskap og som er trygge på den jobben vi utfører. Vi er en gjeng som brenner for det vi jobber med og vi har det morsomt sammen, både barn og voksne.

Elisabeth Grønnevik

Pedagogisk leder, 90%

Siv Erevik Vollan

Medarbeider, 80%

Sarah Dahl

Medarbeider, 80%

Ivar Aarsand

Medarbeider, 100%

Katrine Larsen

Medarbeider, 60%

Perlå

Velkommen til Perlå! Avdelingen vår består pdd. av 14 barn i alderen 1-2 år, hvorav ni er gutter og fem er jenter.

Barnehagens overordnede prosjekt er i år «Barns hundre språk», og temaet er «Kom alle sammen bli med». I den forbindelse skal vi jobbe spesifikt med Kardemommeby, og bli bedre kjent med figurene, sangene og den fantastiske historien om folkene i boken. Vi skal ha fokus på sosial kompetanse der felleskap og samhold skal være sentralt.

Prosjektet er noe vi jobber med hele tiden, i smågrupper, språkgruppe i hverdagsaktiviteter, lek og gjennom det å være bevisste voksne som undrer oss sammen med barna.

For oss på Perlå er et viktig stikkord tilstedeværelse. Dette betyr at vi jobber hver dag med å se hvert enkelt barn og møte dem som den de er. Medvirkende barn og ikke minst skape gode lærerike opplevelser sammen er også noe som betyr mye for oss på Perlå.

Humor, glede og latter står også sentralt – det er høyt under taket hos oss! Vi håper og ønsker at også dette er noe barna får med seg den tiden vi har dem hos oss.

Linda Bjerga

Pedagogisk leder, 90%

Kirsti Espedal

Medarbeider, 100%

Mona Wathne

Medarbeider, 100%

Maiken Mossefinn Fjelde

Barnepleier, 60%

Stine

Medarbeider, 20%

Maria

Medarbeider, 100%

Skjoldet

Velkommen til Skjoldet! Vår avdeling består i dag av 24 barn i alderen 3 til 4 år.

Årets overordnede tema i Dronningåsen er «Barns hundre språk»,og prosjektet innenfor dette emnet er «Kom alle sammen bli med». Videre tar vi utgangspunkt i bøkene «10 små vennebøker». Dette er bøker som tar for seg områder innen sosial kompetanse. På avdelingen vil vi i år bruke disse bøkene som et ledd i læringen til barna, og prosjektet er noe som vill være en grunnpilar i hverdagen på Skjoldet.

Vi er fem engasjerte ansatte som er opptatt av å ha positive dager sammen med barna. Vi er et bra team som jobber godt sammen. Vi er samkjørte, trygge, setter klare grenser, har det morsomt og trives godt i jobben vår.

Det viktigste for oss er at alle barn føler seg både sett, hørt og forstått. Vi tar barn på alvor og er opptatt av det barna viser interesse for. På Skjoldet prioriterer vi aktiviteter som gjør at barna er sosiale og opplever glede, undring og samhold.

Linda Hamre

Pedagogisk leder, 90%

Cathrine-006
Cathrine Olsen

Pedagogisk leder, 100%

Silje Amaliksen Hognestad

Medarbeider, 80%

Tone With

Medarbeider, 80%

Linn Olsen

Medarbeider, 100%

Sverdet

Hei, og hjertelig velkommen til Sverdet! Avdelingen vår består i år av 24 barn i alderen 2 – 5 år, hvorav 14 er gutter og 10 er jenter. Vi er fire voksne som jobber på Sverdet.

Årets prosjekt heter «Kom alle sammen bli med», hvor vi skal fokusere på vennskap, samhold og sosial kompetanse. Vi knytter ulike tema innenfor barns sosiale utvikling sammen med årstider, fagområdene og mål fra rammeplanen.

Barnehagen har også fått opplæring fra Stavanger Kommune i det som heter «Språktiltaket», som innebærer at vi har daglige samlinger hvor vi fokuserer på barnas språkutvikling. Ellers i hverdagen så skal vi gå på turer, spise god mat, ha spennende samtaler, utforske materialer og verktøy sammen!

På Sverdet leker vi og har det mye moro sammen, både inne og ute! Vi voksne på Sverdet er en humørfylt og engasjert gjeng som gleder oss til mye moro, lek og læring sammen med barna deres!

Steffen Ivarsflaten

Pedagogisk leder

Vibeke Mæland

Førskolelærer

Dennis Kanu

Pedagogisk medarbeider

Wibeke Olsen

Pedagogisk medarbeider

Mike Green

Medarbeider, 60%

Brynjå

Velkommen til Brynjå! Vi er en avdeling som består av 24 flotte førskolebarn i alderen 5-6 år.

Vårt prosjektarbeid i år er «Barns hundre språk», og temaet vårt er «Kom alle sammen bli med». Prosjekt og temaarbeid blir dokumentert i form av bilder, tekst, tegninger og annet som barna lager. Vi oppfordrer dere til å sette av tid til å se på dokumentasjonen inne på avdelingen, og se på bildene som blir lagt ut på hjemmesiden.

Vårt gjennomgående fokus er selvsagt den viktige leken og læringen som foregår gjennom den. Vi driver også med skoleforberedende aktiviteter. Rammeplanens syv fagområder er innarbeidet i hverdagen.

Vi er en aktivitets- og friluftsgruppe, og skal være i aktivitet og ute i friluft flere ganger i uken. Vi har blant annet Klatrefabrikken, Travskolen, Steps dansestudio og svømming på tapetet i løpet av året. Utenom dette skal vi lage vår egen leirplass i skogen, hvor vi blant annet har planer om å bygge gapahuk. På leirplassen vår og ellers ute i naturen skal vi tilbringe mye tid. Med sekken på ryggen og mottoet «ut på tur, aldri sur», tar vi beina fatt og drar ut på eventyr! 🙂

Vi vil bruke naturen og kroppen som et grunnlag for lek og læring. Det er ønskelig at barna skal bli kjent med naturens rikdom, respektere og bli glad i den. Vi ønsker at barna skal bli kjent med kroppen sin og alt den er i stand til å gjøre.

Vi er en engasjert og positiv gjeng, som er tolerante og fordomsfrie. Våre ulike personligheter, kvaliteter og interesser gjør at vi utfyller hverandre godt. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i et harmonisk og læringsrikt miljø, og ønsker å gi dem gode erfaringer og opplevelser.

Henriette Meling Nordhus

Pedagogisk leder, 80%

Monica Otterhals Tungesvik

Pedagogisk leder, 90%

Gunn Iren Hognestad

Barnepleier, 80%

Elin Hellem Korsbø

Fagarbeider, 90%

Kristianne

Fagarbeider, 80%

Stine

Fagarbeider, 40%